privacy statement

4x6 sofa b.v. heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen 4x6 SOFA b.v. met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door 4x6 sofa b.v. worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan 4x6 sofa b.v. geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door 4x6 SOFA b.v. is het op maat kunnen leveren van commerciële informatie aan onze bezoekers.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren geven de gelegenheid om zonder, of met account, een bestelling te doen. In beide gevallen is persoonlijke informatie nodig voor de facturatie en bezorging van de bank of het opsturen van kleurstalen.

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot 4x6 sofa b.v. behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

4x6 sofa b.v. gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

4x6 sofa b.v. zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.


Contact:


Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over 4x6 sofa.com of uw ervaringen met onze website, kunt u contact met opnemen met:

4x6 sofa b.v.

Nikkelstraat 7

1411 AC Naarden

085 - 049 15 86

contact@4x6 sofa.com